Artikler
Ion meteor

Meteoritter

2006-03-11
Meteoride, meteor, meteoritt, stjerneskudd, det er ikke lett å holde uttrykkene fra hverandre bestandig. Hva er egentlig en meteoritt og hvorfor lyser den opp på himmelen som et stjerneskud? I denne artikkelen som første gang ble trykket i medlemsbladet Corona til Trondheim Astronomiske Forening, får du svar på alle spørsmål du eventuelt måtte ha om temaet.
En meteor som er klarere enn magnitude -4 kalles en ildkule. Hvis meteoren deler seg i flere deler i slutten av banen kalles den en bolide, men selv om du ser en klar ildkule eller bolide er det slett ikke sikkert du bør starte letingen etter meteoritter.

Meteoroider er små og mellomstore partikler som farer rundt i solsystemet sammen med kometer, asteroider, måner og planeter. Når en slik meteoroide forlater det interplanetariske rom og kommer inn i Jordens atmosfære begynner en rekke kompliserte prosesser, og det videre forløp er helt avhengig av meteoroidens oppbygning, størrelse, dens hastighet og vinkelen den treffer Jordatmosfæren med.
Willamette
Willamette - den største meteoritten som er funnet i USA

En meteor lyser opp

Hvis meteoroiden ikke er altfor stor, vil den bremses kraftig opp i møtet med Jordatmosfæren. Denne oppbremsingen fører til en voldsom oppvarming. I en høyde av ca. 80-90 km vil overflatetemperaturen nå omtrent 2000°C. Ved slike ekstreme temperaturer vil faste stoffer rett og slett fordampe. Stoffet som fordamper vil legge seg i meteorbanen, og vil i noen tilfeller kunne ses for meget klare meteorer som ses i dagslys. I tillegg til dette vil atmosfæren bli kraftig oppvarmet, og vi får dannet et såkalt plasma av elektrisk ladede partikler. Partiklene i plasmaet tilføres så mye energi fra oppbremsingen og oppvarmingen som følger at de begynner å sende ut lys. Det er dette lyset vi observerer som en meteor. Figuren er hentet fra håndboka til International Meteor Organisation.

Små meteoroider fordamper

Hvis meteoroiden er mindre enn omkring 20 cm, vil oppvarmingen føre til at meteoroiden mister hele sin masse gjennom fordampning slik at det ikke er noe igjen som kan falle til Jorden. Dette er det vanlige tilfellet hvor meteoren er svakere enn magnitude -4 til -6 (noe avhengig av fart og innfallsretning).

Neste side (2/5)