Kosmologi

Månen på en millimeter

2005-02-21
Variasjoner i banen til Månen kan forklare universets ekspansjon
Sent på 1990-tallet ble det oppdaget at universet ekspanderer raskere å raskere. Dette kom som en overraskelse på alle sammen og ingen kjente naturfenomen kunne forklare dette. Forskerne gikk derfor helt tilbake til Einsteins teorier fra tidlig 1900-tall og fant en løsning som kunne forklare ekspansjonen matematisk, men ingen kan enda forestille seg hva det er i virkeligheten. Den mystiske kraften fikk navnet mørk energi.

Gia Dvali ved New York university mener det ikke er nødvendig å introdusere en ny kraft for å forklare ekspansjonen. Han tror mørk energi og gravitasjon er to sider av samme sak. Strengteorien indikerer at det finnes hele 11 dimensjoner (ved siste opptelling) og Dvali tror at gravitasjonskraften kan "lekke" over til de andre dimensjonene over lange avstander. Dette vil føre til at gravitasjonskraften gradvis blir svakere og da til slutt virke motsatt.

"Det akselererende univers kan være et vindu til å forstå de mest fundamentale egenskapene ved gravitasjon og kan resultere i at dagens teorier må modifiseres når det gjelder gravitasjonskraften over lange avstander," fortalte Dvali på et møte hos the American Association for the Advancement of Science i Washington DC.

I dag er det mulig å måle avstanden til Månen med en nøyaktighet på bare et par centimeter ved bruk av laser. Astronautene som landet på Månen i 1969 la igjen flere speil på overflaten. Ved å måle hvor lang tid et lasersignal bruker på å gå frem og tilbake, kan vi regne oss frem til avstanden.

Tom Murphy, Chris Stubbs og Eric Adelberger ved universitet i Washington, Seattle, har planer om å bruke mer nøyaktige lasere. Ved å måle banen til Månen med millimeterpresisjon tror Dvali at vi vil oppdage uregelmessigheter i baneavstanden.

Dvali tror at gravitasjonskraften oppfører seg som den skal, ut til en viss avstand der den begynner å lekke ut til den femte dimensjonen. Teoretisk ville denne terskelen ligger på 1028cm, eller 10 milliarder lysår. I det virkelige univers, der gravitasjonskilder ikke er matematiske punkt men planeter med utstrekning, vil effekten være synlig på kortere avstander så lenge du måler nøyaktig nok. Dvali har regnet ut at hvis vi kan måle avstanden til månen, som er 384.400 kilometer, med en nøyaktighet på få millimeter vil vi se tegn på gravitasjonskraften blir svakere.

Publikasjonen til Gia Dvali finner du på arXiv.org.