Nyheter
Jordaksen vakler

Jorda slingrer i valsen

2006-06-30
Jorda snurrer som en snurrebass rundt sin egen rotasjonsakse, men bevegelsen er ikke perfekt. Man kan se for seg at bevegelsen til rotasjonsaksen er satt sammen av mindre bevegelser som tilsammen gir Jorda en komplisert rotasjonsprofil. De lengste periodene kan vare i milliarder av år, de korteste kun få minutter.
De kanskje best studerte vaklingene er Chandler vaklingen, som har en periode på 433 dager, og den årlige vaklingen som kan flytte rotasjonsaksen med hele 10 meter.

De kortere vaklingene, meden periode på en uke og mindre, har vært vanskeligere å bestemme, mye fordi de drukner i bevegelsen til de store vaklingene. Nå har forskere i Belgia og Frankrike endelig klart å studere kortvarige vaklinger i tidsperioden november 2005 til februar 2006.

Det som skjedde i denne perioden var at Chandler- og den årlige vaklingen hadde motsatt periode og kansellerte hverandre - den totale vaklingen av de to ble til null. Dette skjer hvert 6,4 år og gir oss en "vaklefri" periode på rundt tre og en halv måneder.
Rotasjonsaksen til Jorda vakler
Her ser vi hvordan rotasjonsaksen til Jorda har vandre centimeter for centimeter i tidsperioden november 2005 til februar 2006. (Lambert et al.)
I løpet av denne perioden holdt rotasjonsaksen seg innenfor en meter av normal retning, men de fant flere små bevegelser, helt ned til noen få centimeter!

Det forskerne fant var at værmønsteret spilte en stor rolle i vaklingen. Høytrykk og lavtrykk over Nordeuropa og Asia "dytter" på Jorda slik at rotasjonsaksen skifter retning.

Det er også en sammenheng mellom trykket i vannmassene i havene, men det var allerede kjent.

Heldigvis er en snurrebass selvkorrigerende, og selv om rotasjonsaksen til Jorda skulle dyttes flere meter til siden, vil den vandre tilbake igjen over tid.

Tracking Earth's wobbles down to the size of a cell phone
(SpaceRef)