Kosmologi
Mørk galakse ikon

Galakse av mørk materie?

2006-01-14
En gruppe astronomer tror de har funnet en galakse som består nesten utelukkende av mørk materie. Mens tilfellet HE0450-2958 fra september 2005 dreide seg om en kvasar som tilsynelatende ikke har noen vertsgalakse (som den burde ha), avslører den nye "mørke galaksen" seg på en annen og besnærende måte.
I galaksegruppen Virgo, 50 millioner lysår unna, er det en en hydrogensky (VIRGOHI 21) med en mystisk form. Ved hjelp av Westerbork Synthesis radioteleskopet i Nederland har astronomene også funnet tegn på at skyen roterer med en "umulig" hastighet. Rotasjonshastigheten betyr nemlig at det må finnes en usynlig galakse med en masse på 10 milliarder solmasser - Melkeveien har til sammenligning en masse på rundt 600 milliarder solmasser, kanskje så mye som 1 billion solmasser (1012 M). Kun en prosent av denne massekonsentrasjonen har blitt identifisert som nøytralt hydrogen, resten ser ut til å være mørk materie.
Galakse av Mørk materie
VIRGOHI 21 har ingen stjerner men den nøytrale hydrogengassen avgir radiostråling. Konturene i dette optiske bildet viser hvor mye gass som har blitt oppdaget. (Arecibo Observatory / Cardiff University / Isaac Newton Telescope / Westerbork Synthesis Radio Telescope.)
De nye observasjonene kan også forklare hvorfor en nabogalakse, NGC 4254, ser ut som om den har kollidert med en annen galakse. Når galakser kolliderer (se f.eks. Dagens astronomibilde 8. januar: Arp 188 og rumpetrollhalen) blir galaksene deformert gjennom samspillet mellom de to gravitasjonspotensialene til galaksene. Avhengig av retningen på kollisjonen i forhold til orienteringen av galakseplanet kan dette utarte seg på forskjellige måter.
Galakse av mørk materie
Nøytral hydrogengass strømmer mellom NGC 4254 (øverst til venstre) og den mørke galaksen VIRGHOHI 21 (midten til høyre) i dette bildet tatt med bølgelengde 21 centimeter. Ringen nede til venstre tilhører galaksen NGC 4262. (Arecibo Observatory / Cardiff University / Westerbork Synthesis Radio Telescope.)
NGC 4254 bærer tydelige tegn på å ha kommet ut for en galaksekollisjon, men den andre galaksen har ikke blitt funnet! Astronomene tror VIRGOH1 21 har skylden. Gass fra NGC 4254 rives vekk av den mørke galaksen og danner et midlertidig bindeledd mellom dem. Med tiden strekkes denne gassbroen/galaksearmen utover slik at den får den karakteristiske "rumpetrollformen".

Forskergruppen håper på flere lignende funn. "Vi kommer til å lete etter flere mørke galakser med det nye ALFA instrumentet ved Areciboobservatoriet," forklarer Dr. Jon Davies ved Cardiff University. "Vi håper på å finne mange flere i løpet av de neste årene - dette er en veldig spennende tid for oss!"

New evidence for a Dark Matter Galaxy
(pparc)