Kosmologi
Dark Matter

Fortsatt håp for mørk materie

2005-10-11
Tidligere i dag kunne vi lese om en publikasjon som presenterte en galaksemodell uten mørk materie. Svar kom i form av en ny publikasjon som beviser skritt for skritt hvorfor modellen er feil.
Det vil kanskje ikke overraske mange at matematikken involvert i begge publikasjonene er rimelig avansert og krever god bakgrunnskunnskap. Vi oppfordrer den fryktløse leser til å lese publikasjonen selv i linken under.

I publikasjonen av Cooperstock og Tieu presenterte forfatterne en galaksemodell der stjernene i disken beveger seg kun på grunn av gravitasjonskraften fra de andre stjernene og ikke ved hjelp av "noe ekstra" som mørk materie.

I følge den nye publikasjonen tar Mikołaj Korzyński fatt i ligningene bak modellen og viser at de ikke stemmer. Inne i ligningen skjuler det seg en egenskap ved modellen som ikke var lett å få øye på i den første publikasjonen, modellen består ikke bare av stjerner, den har også en tynnere disk "av noe" som bidrar til det totale gravitasjonsfeltet. Det er derfor ikke bare stjernenes egen gravitasjonskraft som står for den kollektive bevegelsen i galaksen, og vi er derfor tilbake til utgangspunktet.

Korzyński fortsetter med å vise hvordan resten av ligningene til Cooperstock og Tieu også inneholder feil.

Bevisene til Korzyński avdekker egentlig åpenbare feil og virker solide. Det skal bli interessant å se om Cooperstock og Tieu kommer med et motargument.

Takk til anonym for tips om denne nye publikasjonen.

Singular disk of matter in the Cooperstock and Tieu galaxy model
(ArXiv.org)