Utforskning
Ion Phoenix

Grønt lys for Phoenix i 2007

2005-06-04
NASA forbereder nå oppskytingen av en ny sonde til Mars under navnet Phoenix. Den skal lande nær nordpolen på Mars og lete etter vannis og spor etter liv.

Phoenix er det første prosjektet i en serie lavbudsjettsonder i NASAs "Mars Scout Program" og spiller en sentral rolle i NASAs "Mars Exploration Program". "Phoenixprosjektet skal utforske nye territorier på de nordlige slettene på Mars, ikke ulik permafrostregionene på Jorden," forteller prosjektleder Peter Smith ved universitetet i Arizona, Tucson.

Navnet Phoenix har en symbolsk betydning etter de to tidligere forsøkene på å utforske Mars; "Mars Polar lander" som forsvant i 1999, og "Mars Surveyor lander" som ble kansellert i 2001.

Phoenix er en stasjonær robot og skal undersøke omgivelsene med en robotarm. Den skal borre ned i undergrunnen og hente opp prøver som så blir analysert ombord i selve sonden. I 2002 fant NASAs "Mars Odyssey orbiter" spor etter materiale med en betydelig andel vannis nær overflaten i de arktiske regionene. Prosjektet vil koste rundt 2.5 milliarder norske kroner, inkludert oppskytingen.

NASA's Phoenix Mars Mission Gets Thumbs Up for 2007 Launch
(NASA JPL)