Exoplaneter
Ikon Exoplanet

"Exoplanet Tracker" gjør det enklere å oppdage ekstrasolare planeter

2006-01-18
Astronomer har oppdaget en planet i bane rundt ei stjerne 100 lysår unna kun ved hjelp av et offentlig tilgjengelig teleskop koblet sammen med en Exoplanet Tracker.
"I løpet av de siste 20 årene har astronomer lett etter planeter rundt 3000 stjerner," forteller Jian Ge, professor i astronomi ved University of Florida. "Det at vi har gjort det så bra med det nye instrumentet tyder på at vi snart kan undersøke stjerner raskere og billigere - kanskje så mange som noen hundretusen stjerner i løpet av de neste 20 årene."

Ekstrasolare planeter er vanskelig å oppdage fordi de drukner i lyset fra moderstjernen. Vi har flere teknikker som kan brukes, men det er fortsatt en tolmodighetskrevende jobb. Den mest brukte måten er å bruke en spektrograf til å lete etter små dopplervariasjoner i lyset fra stjernen ettersom den vagger på grunn av gravitasjonskraften mellom den og en eventuell planet.

"Et stort problem med en spektrograf er at de samler bare en liten prosentandel av alle fotonene fra lyskilden, som betyr at de ikke er spesielt effektive før de kobles til veldig store teleskop," soer Ge.

Det nye instrumentet, the Exoplanet Tracker, eller ET, løser dette problemet ved å bytte ut spektrografen med et interferometer, et instrument som kan måle forskjeller i radiell bevegelse (dopplereffekten) til ei stjerne med stor nøyaktighet. Tester viser at interferometeret kan fange opp sp mye som 20 prosent av alle fotonene. Med en mye større effektivitet enn spektrografer kan interferometeret gjøre en like god jobb med et mindre teleskop. Det er også mye billigere. Et spektrometer kan koste over en million dollar, mens utviklingskostnadene til ET ligger på rundt 200.000 Dollar. Dessuten er det også mindre og lettere.

Foreløpig kan ET kun lete etter planeter rundt en stjerne om gangen, akkurat som spektrometere, men astronomene jobber med en versjon av ET som kan observere 100 stjerner samtidig.

Planet finders use much faster instrument to discover distant planet
(University of Florida)