Exoplaneter
Ikon Exoplanet

Exoplanet funnet i trippelstjernesystem

2005-07-13
Dette er den første exoplaneten vi har oppdaget i et system med tre stjerner. Exoplaneter i dobbelstjernesystemer forekommer, 30 av de over 150 som hittil er oppdaget bor i et dobbelstjernesystem. Den nyoppdagede planeten er litt større enn Jupiter og går i en tett bane rundt primærstjernen med en periode på kun 3,5 dager.

Maciej Konacki, en senior post.doc. i planetologi ved CalTech, brukte det 10 meter store Keck I teleskopet på Hawaii. Systemet lyder navnet HD 188753 og befinner seg 149 lysår unna i konstellasjonen Cygnus. Primærstjernen er veldig lik vår egen sol med 1.06 solmasser. De to andre stjernene går i tett bane rundt hverandre og har en samlet masse på 1.63 solmasser. Avstanden fra dvergparet til primærstjernen er lik avstanden mellom Sola og Saturn. Konacki kaller denne typen planeter for "Tatooine planeter" inspirert av planeten til Luke Skywalker i den første Star Wars-filmen, men der slutter også likheten. Den nyoppdagede planeten er en gasskjempe og på grunn av den korte avstanden til moderstjernen vil temperaturen ligge på flere hundre grader.

Konacki har funnet en ny metode for å måle bevegelsen, eller vaggingen, til stjerner tett inntil hverandre. HD 188753 er det første systemet han har funnet hittil. Listen hans over interessante stjernesystemer er lang og kanskje finner vi snart exoplaneter i systemer med både 2, 3 og flere stjerner.

En artists fremstilling av stjernesystemet (CalTech)

First Planet Under Three Suns Is Discovered
(CalTech PR)


(Tips: Tom Reidar Henriksen/Trondheim Astronomiske Forening)