Exoplaneter

Ekstrasolare Planeter

2004-10-13
Planeter er avhengige av moderstjernens metallrikhet.
Ny teori antyder at sjansen for å finne planeter rundt andre stjerner er større jo mer metallholdig stjernen er. Stjerner skapes i en sky av gass. Hvis gassen inneholder nok tunge elementer kan planetoider formes i bane rundt hovedstjernen. Er planetoidene massive nok vil de samle opp gass men ikke nok til å bli fullverdige stjerner. Resultatet er gasskjemper som for eksempel Jupiter i vårt eget solsystem.

Planeter som ligner mer på jorda er vanskeligere å oppdage da de er mye mindre. Planetsystemene vi har funnet hittil har sannsynligvis ikke jordlignende planeter da banen til gasskjempene er for tett innpå moderstjernen men det betyr ikke at jordlignende planeter ikke finnes.

For 10 år siden visste vi ikke om noen ekstrasolare planeter, I dag vet vi om over 130. Utviklingen går fort og hvem vet hvor langt vi er kommet om nye 10 år?