Artikler
Ikon Gravity Probe B

Eksperiment i Lagrangepunkt 2 kan avsløre skjulte dimensjoner

2006-07-12
NASAs Gravity Probe B bruker instrumenter som er så nøyaktig i form at ujevnheter kan telles i antall atomlag. Andre eksperiment som balanserer på grensen for det som er kvantemekanisk mulig er GEO600. Det er ingen tvil om at teknologien begynner å nå igjen teorien for fullt, og det som tidligere var science fiction nå kan bli virkelighet.
Et mulig eksperiment for å lete etter flere dimensjoner har nå blitt foreslått av Varun Sahni ved the InterUniversity Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA) i Pune, India. Planen går ut på å sende opp små men massive kuler til Lagrangepunkt 2 mellom Jorda og Sola. Her er gravitasjonskraften lik null, og meningen er å studere de to kulene mens de roterer rundt hverandre. Et avvik i banen kan indikere eksistensen av andre dimensjoner.

Vi må her skille mellom romdimensjoner og tidsdimensjoner. Mennesker opplever en tredimensjonal romgeometri og en tidsdimensjon. De villeste strengteoriene opererer med en mengde forskjellige typer dimensjoner, og dette nye forslaget kan gjøre oss i stand til å oppdage nye romdimensjoner.
Et gyroskop
Teknologien bak eksperimentet beskrevet i denne artikkelen må minst matche Gravity Probe B, som er avhengig av 4 cm store gyroskopkuler som den over med en nøyaktighet på maksimum 40 atomlag! (Stanford University)
Det er som vanlig gravitasjonen som er nøkkelen til det som er spennende. Vi vet fortsatt veldig lite om gravitasjon og flere teorier verserer de vitenskapelige fora. En av gåtene er hvorfor gravitasjonskraften er så svak. Gravitasjonskraften mellom et elektron og et proton separert med 1 meter er omtrent 10-67 newton. Den elektromagnetiske kraften er til sammenligning 10-28, som fortsatt er et veldig lite tall, men det er 39 ordener større! Forskjellen mellom de kreftene er derfor like stor som forskjellen i massen til deg, vår kjære leser, og massen til en milliard stjerner.

En mulig løsning er at gravitasjonskraften "lekker" ut i andre dimensjoner, mens den elektromagnetiske kraften holder seg kun til de tre "vanlige" dimensjonene. Hvis dette er tilfellet vil gravitasjonskraften avvike fra teorien over små avstander. Problemet er å måle effekten over små nok avstander uten at de andre kreftene dominerer, noe som er vanskelig tatt i betraktning det lille regnestykket over, og det er her det nye forslaget kommer inn i bildet.

Neste side... (2/3)