Exoplaneter
Ikon exoplanet

Bilder av Exoplaneter

2005-05-03
For snart en måned siden ble det første bildet av en exoplanet publisert. Nå viser det seg at det ikke var det første bildet likevel.

Tar du det første bildet av en exoplanet er du omtrent sikret en plass i astronomiens historiebok. Det er derfor flere team av astronomer som prøver å være de første.
I april 2004 fant astronomer en potensiell exoplanet ved hjelp av "the Very Large Telescope" (VLT) i Chile. Objektet befant seg i nærheten av en brun dverg, i seg selv et kontroversielt objekt. Astronomene kunne derimot ikke si helt sikkert at det var en planet de hadde funnet, de kunne ikke bekrefte at den gikk i bane rundt den brune dvergen. Kanskje det var en annen brun dverg i bakgrunnen? De fikk derfor lov til å bruke selve hubbleteleskopet i August 2004 og fant at objektene var i samme posisjon. Exoplaneten, hvis det var tilfellet, befant seg så langt unna moderstjernen at den ville bruke 2500 år på en runde rundt den brune dvergen. I ettertid kan man si at de brukte Hubbleteleskopet for tidlig, de kunne fortsatt ikke bekrefte exoplaneten 100% sikkert.

Nye observasjoner tatt i april 2005 har endelig bekreftet at exoplaneten faktisk er en exoplanet. Den andre Exoplaneten du kunne lese om på VitNytt tidlig i April, var det første bildet av en bekreftet exoplanet. Siden oppdagelsen fra april 2004 også viste seg å være en exoplanet, er den likevel teknisk sett den første.

Forvirret?
Ubekreftet exoplanetEr dennee rosa flekken en exoplanet? Når den ble oppdaget i april 2004 var det enda ikke sikkert. Sirkelen indikerer posisjonen til moderstjernen, en brun dverg.
Bekreftet exoplanetHer er bildet av den bekreftede exoplaneten tyske astronomer tok i april 2005.
Bekreftet ubekreftet exoplanetMen så viste det seg at den første exoplaneten faktisk var en exoplanet. Er det da denne (og det første bildet) som er det første bildet av en exoplanet, eller bildet over? Tiden vil vise hvem som får æren.