Exoplaneter

12 nye planeter oppdaget

2005-02-18
Antallet ekstrasolare planeter økt med 10% på 4 uker
Tre forskerteam har tilsammen funnet 12 nye ekstrasolare planeter i løpet av de 4 siste ukene. For bare 10 år siden var ekstrasolare planeter kun science fiction. I dag kjenner vi til 145 av dem. De aller fleste er enorme gassplaneter sammenlignbare med Jupiter men en av de 12 som ble oppdaget nettopp er mindre enn Pluto!

To team ved "High Accuracy Radial Velocity Planet Search" (HARPS) i Europa har annonsert at de har funnet 6 nye gasskjemper.
  • To av disse har omtrent samme masse som Saturn.
  • tre av dem er såkallte "hot Jupiters" da de går i tett bane rundt moderstjernen
  • Den siste er en kjempekjempe med masse på minst 4.5 ganger Jupiters
Et forskerteam i ved University og California og Caltech har også funnet 5 gasskjemper.

Alex Wolszczan fra Penn State og Maciej Konacki fra Caltech har oppdaget den minste ekstrasolare planeten hittil. Det er en pulsarplanet og har en masse på bare en femtedel av Pluto. Den går i bane rundt en pulsar, derav navnet.

Som du kanskje har lest i artikkelen om Planetproblemer (VitNytt), er det kanskje feil å kalle dette for en planet. Se også artikkelen På jakt etter exoplaneter (VitNytt) for mer informasjon.